Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga BMP

• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga BMP (Nuk ka pasur të tilla – nuk ka informacion)
• Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve (Nuk ka pasur të tilla – nuk ka informacion)
• Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim (Nuk ka pasur të tilla – nuk ka informacion)
• Procedura e ankimimit (Nuk ka pasur të tilla – nuk ka informacion)
• Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet) (Nuk ka pasur të tilla – nuk ka informacion)