Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga BMP

• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga BMP
• Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
• Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
• Procedura e ankimimit
• Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet