Është njohur me vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr. 79 datë 22.12.2022 “Lidhur me njohjen e plotë të organizatës profesionale të kontabilistëve të miratuar IKM”