Njoftim hartues dhe korrigjues KPAP

Njoftim shtyrje hartues korrigjues KPAP 2023

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP) njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të ri do të pranohen në datat 27 Mars- 27 Prill 2023, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale të audituesve ligjorë, IEKA.