04 562 8441

Kontaktoni per informacion
Hen-Pre: 9:00 – 17:00

info@bmp.al

Na shkruani email

Rruga “Ismail Qemali”

Ndërtesa nr. 22, Hyrja 4, Apartamenti nr. 24,

Kati i 5-të Njësia administrative nr. 5.

Kodi postar 1019, Tiranë

Vendodhja