CFRR – The World Bank

Qendra e Reformave për Raportimin Financiar (CFRR), pjesë e praktikës Globale të Qeverisjes së Bankës Botërore, punon me vende si në Europë dhe në Azinë Qendrore për të zbatuar praktikat dhe standartet e mirëqeverisjes së korporatave dhe raportimit financiar të tyre.

Për të lexuar materialin e plotë klikoni këtu ose  vizitoni faqen zyrtare .