Anëtar në Organizmat Ndërkombëtare

BMP Anëtar pranë IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators (Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit)

Në 12 shtator 2011 është miratuar aplikimi i Bordit të Mbikëqyrjes Publike për t’u bërë anëtar i IFIAR – Forumi Ndërkombetar i Mbikëqyrësve Publikë (International Forum of Independent Audit Regulators).

 

Objektivat e IFIAR janë:

  1. Të shkëmbejnë njohuritë dhe eksperiencën në fushën e auditimit me qëllim kryesor kontrollin e cilësisë së audituesve dhe firmave të auditimit.
  2. Të promovojnë bashkëpunimin në aktivitetin rregullues midis anëtarëve të IFIAR.
  3. Mundësimi i një platforme dialogu me organizata të tjera ndërkombëtare që kanë një interes për cilësinë e auditimit.

 

Për më shumë info në lidhje me IFIAR klikoni  këtu.