Articles

10 Mars, 2023

IFIAR – Seminari i 17’të i Inspektimit

#IFIAR mbledh në #Indonezi vendet anëtare, #BMP: Praktikat më të mira në metodologji forcojnë #INSPEKTIMET Bordi i Mbikëqyrjes Publike mori pjesë në Seminarin e 17-të të #Inspektimit të IFIAR, zhvilluar më 7-9 Mars 2023, në #Indonezi Në seminar morën pjesë 120 pjesëmarrës nga pothuajse 40 vende anëtare, të cilët ndanë përvojat në çështjet që lidhen…

View details