Articles

8 Maj, 2019

Takimi Plenar i IFIAR

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, anëtar i IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators (Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit) që prej vitit 2011, mori pjesë në Takimin Vjetor Plenar të zhvilluar në

View details