Articles

28 Tetor, 2017

CFRR Tetor 2017

Avancimi në rregullimin e Kontabilitetit dhe Auditimit: Workshop për vendet e STAREP dhe EU-REPARIS CFRR, BB, 24-25 Tetor 2017, Vienë Qëndra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) në Vjenë më 24 dhe 25 tetor 2017, shqyrtoi rolin e rregullimit të kontabilitetit dhe auditimit dhe në mënyrë specifike se sa forcimi më i mirë mund të

View details