Bordi i Mbikëqyrjes Publike raporton në takimin bilateral për Kapitullin 6 “Legjislacioni për shoqëritë tregtare”

Foto-Bilaterale

Në datën 3 Shkurt 2023, u zhvillua në Bruksel takimi Bilateral për Kapitullin 6 “Legjislacioni për shoqëritë tregtare”, midis delegacionit përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike dhe ekspertëve të Delegacionit të Këshillit të Europës.

 

Kryetari i BMP, z. Dritan Fino, së bashku me znj. Erjola Vejzati, Drejtor Ekzekutiv i Komanduar i BMP, dhe Specialisten për Çështjet Ligjore, znj. Klea Rodhani, morën pjesë në takimin bilateral për Kapitullin 6 “Legjislacioni për shoqëritë tregtare”, në kuadër të procesit negociues për integrimin e vendit në BE.

 

Në këtë takim u prezantuan statusi i përafrimit të legjislacionit për raportimin financiar dhe auditimin, si edhe strategjitë e planifikuara për të harmonizuar më tej me kërkesat e #acquis Communautaire.