Rëndësia e Raportimit Financiar në Shqipëri

rendesia e raportimit

Në datë 26 Shtator 2018, në ambjentet e Hotel Rogner u prezantuan gjetjet e sondazhit kombëtar mbi “Rëndësinë e Raportimit Financiar në Shqipëri” ku morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Financave, Bordi i Mbikëqyrjes Publike, Institucionet Ndërkombëtare si Banka Botërore, Ambasada e Zvicrës, Banka e Shqipërisë, si dhe përfaqësues nga fusha e biznesit dhe ekspertë kontabël.