Provimi për KM dhe AL

provimi al

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL.

Falenderojmë Komisionin e Provimeve të Aftësive Profesionale pranë BMP, Sekretarinë Teknike të KPAP pranë IEKA-s, Strukturën Mbështetëse të BMP, si dhe të gjithë personat e angazhuar në këtë proces, për organizimin, dedikimin dhe punën e tyre për realizimin e një procesi mjaft cilësor!

Për herë të parë povimi u zhvillua në mjediset e Hotel Tirana duke ofruar standarde bashkëkohore!

Duke ju uruar suksese të gjithë kandidatëve, si dhe një sezon pushimesh të mbarë , ju mirëpresim në provimet e radhës!