Është njohur me vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr. 14 datë 21.05.2024 “Lidhur me njohjen e plotë të organizatës profesionale të kontabilistëve të miratuar SHKFSH”.