Lista e kandidatëve për provimin e I 2024
Shkarko Njoftimin
Kujtesa për provimin 08.06.2024
Shkarko Njoftimin
Njoftim për orën dhe vendin e provimit 08.06.2024
Shkarko Njoftimin
The Registered Candidates List 2024.
Shkarko Njoftimin
Njoftim për afatin e regjistrimit dhe kriteret që duhet të plotësohen nga kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet përKontabilist i Miratuar/Auditues Ligjor
Shkarko Njoftimin
The Professional Skills Examination Calendar for Statutory Auditors and Certified Accountants according to disciplines for the 2024 season.
Shkarko njoftimin
The criteria and documents for compliers, thesis reviewers, correctors, and re-correctors of the professional skills examinations 2024.
Shkarko njoftimin
IFIAR - Seminari i 17’të i Inspektimit
7-9 Mars 2023
Mëso më shumë
Takimin bilateral për Kapitullin 6 “Legjislacioni për shoqëritë tregtare”
Mëso më shumë
Previous slide
Next slide

PUBLIC OVERSIGHT BOARD

The Public Oversight Board, with the status of an independent regulatory authority, was established to carry out public oversight and ensure that statutory auditors and audit firms that are subject to a system that provides quality assurance. The supervision of the profession of statutory auditors and auditing firms is carried out by the board, both directly, by supervising all statutory auditors and auditing firms, and through the supervision of the activity of the professional organization of statutory auditors.

STRATEGIC OBJECTIVES

Enhancing public trust in the quality of financial reporting and establishing a transparent and well-monitored environment regarding the services provided by accounting professionals and the role of professional organizations as subjects of oversight.

PARTNERS

Engagement with partners is an ongoing process through which we aim to build public trust. Partners play a crucial role in achieving the goals of the Public Oversight Board.
BMP Anëtar pranë IFIAR
International Forum of Independent Audit Regulators (Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit)
CFRR – The World Bank
Qendra e Reformave për Raportimin Financiar (CFRR), pjesë e praktikës Globale të Qeverisjes së Bankës Botërore.